Mirre 2017: update vanuit het bestuur

Update vanuit het bestuur

Als bestuur kijken we terug op een turbulent anderhalf jaar, voor onze projecten als ook privé. Dit heeft ons doen besluiten om in 2017 wat gas terug te nemen en de tijd te gebruiken om ons te beraden op de toekomst. Graag willen wij u als lezer meenemen in deze ontwikkelingen.

 

Wat betreft onze projecten hebben we een aantal besluiten genomen.

Allereerst hebben we het project “Levend Water” afgesloten. De voorgenomen pompen zijn allemaal gerepareerd, zelfs meer dan dat. De werkgroep ging letterlijk met pensioen en dit was een natuurlijk moment om het project af te ronden. In de afgelopen jaren hebben we met steun van veel particulieren, diaconieën en  de “Nacht van de Fooi” zo’n 50.000 mensen in Burkina Faso aan schoon drinkwater geholpen door het duurzaam repareren van een hele serie waterpompen in verschillende dorpen, een fantastisch resultaat!

Het project Doboj heeft een decennia lang gedraaid onder de vlag van Mirre. Een prachtig project waarin we samen met de jeugd van De Koningshof in Doboj en omgeving praktische hulp hebben kunnen bieden in de vorm van bouwprojecten en voedselpakketten. Mooi om te zien hoe onze “eigen” jeugd de handen uit de mouwen wil steken om anderen een beter leven te geven. Door de jarenlange hulp in deze omgeving zijn al veel van de schrijnende gevallen geholpen. Ook hier een prachtig resultaat. De laatste jaren heeft er echter veel gespeeld rondom dit project, wat meer dan evenredige aandacht vanuit het bestuur vroeg. Soms gevoelige kwesties waarbij harde besluiten moeten worden genomen en het af en toe moeilijk was Mirre en privé te scheiden. Als bestuur hebben we besloten per 2017 te stoppen met het project onder de vlag van Mirre. In hoeverre het project doorgaat zonder Mirre is op dit moment nog niet bekend.

 

En dan nog Gaza, het project waar het destijds allemaal mee begonnen is. We zijn het destijds ingestoken als project, met een duidelijk doel en einddatum. Van kleine hulpprojectjes aan 2 scholen in 2005 hebben we het samen met het team in Gaza opgebouwd  naar een cultureel centrum dat de deuren opende in 2009. Telkens weer een plan voor 2 a 3 jaar waarin we gezamenlijk vol energie een commitment aangingen om met name de kinderen even uit de ellende te halen en hulp, onderwijs en ontspanning te bieden. In de loop der jaren groeide dit tot een grote en vaste groep kinderen die de weg naar het cultureel centrum steevast wist te vinden. De kosten kregen steeds meer een vast karakter en het centrum steunde meer en meer alleen op de hulp vanuit Mirre. Hier bleek het steeds moeilijker om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen. Wij hebben veel energie gestoken in het zoeken van samenwerking met andere (landelijke) hulporganisaties om gezamenlijk het cultureel centrum open te houden, danwel ons project te adopteren. Helaas, zonder resultaat. Hierdoor hebben we in de loop van 2016 het pijnlijke besluit moeten nemen toe te werken naar een sluiting van het cultureel centrum aan het eind van 2016.  Een vreselijke boodschap om te brengen naar het team in Gaza maar onvermijdelijk. Uiteraard blijven de contacten en kunnen we nog steeds hulp bieden in de vorm van afzonderlijke projecten, want de nood is echt niet minder geworden.

 

En nu verder

Zoals hierboven beschreven hebben we een aantal harde noten moeten kraken en hebben we zeker niet stil gezeten. We zijn het afgelopen jaar een kleinschalig hulpproject in Amman, Jordanië gestart, waarbij we hulp bieden aan vluchtelingenkinderen in de vorm van goederen en ontspanning. Daarnaast hebben we een super geslaagde tekenwedstrijd georganiseerd voor de kinderen in Amman en Leusden. Prachtig om te zien hoe ze met elkaar communiceren en genieten.  We zullen dit project de komende maanden nog continueren.  In de tussentijd zijn we ons aan het beraden over de toekomst van Stichting Mirre en in afwachting van wat er op ons pad komt. Wij zijn er van overtuigd dat we dit alles in de afgelopen jaren niet hadden kunnen doen zonder de niet aflatende steun van onze Hemelse Vader. Hij die ons op de moeilijke momenten heeft gesteund en ons de weg heeft gewezen, zal dat nu ook doen.

 

Reacties zijn van harte welkom, graag via ons contactformulier.

Juli 2017

Het Bestuur