Stichting Mirre stopt.

Na ruim 13 jaar hebben we als bestuur van Stichting Mirre besloten te stoppen. Als stichting hebben in de afgelopen jaren mooie projecten kunnen realiseren. Wat begon met kleinschalige hulp aan scholen in Gaza, Kids in Contact, een weeshuis in Bolivia groeide uit naar een cultureel centrum in Gaza, jarenlange hulp in Doboj en wel  50 gerepareerde waterpompen in Burkina Faso. Daarnaast nog een aantal kleinere projecten in onder andere  Zuid Afrika en Aman. Een prachtige lijst waar we met veel dankbaarheid op terugkijken. Dankbaarheid omdat ons werk gezegend en geleid werd en dankbaar ook naar de donateurs, organisaties, bedrijven en helpende handen dit alles mede mogelijk hebben gemaakt.

Nu al onze projecten zijn afgerond, is voor ons als bestuur het moment gekomen om een periode af te sluiten en hebben wij het besluit genomen Stichting Mirre te ontbinden per 1 april 2018 . Uiteraard met gemengde gevoelens daar we enerzijds terugkijken op een waardevolle en intensieve tijd met elkaar  en anderzijds in de wetenschap dat er nu weer tijd vrij komt voor vast weer mooie nieuwe dingen op ons pad.

De komende maanden zullen wij gebruiken om administratief af te ronden. Een batig saldo na het voldoen van onze verplichtingen zal worden verdeeld onder een aantal goede doelen gericht op hulp aan kinderen.

Namens het bestuur