Aan het werk in Gaza

 

Je zult er maar opgroeien, Gaza. Stichting Mirre helpt al sinds 2003 kinderen daar.

Sinds 2003 biedt Stichting Mirre hulp aan kinderen in Gaza. In eerste instantie via hulpacties met kleding, schoolspullen, schooltuin en dergelijke. Om de hulp een meer duurzaam karakter te geven is in 2009 het Palestine Netherlands Cultural Centre opgericht. In juni 2009 gingen de deuren van het centrum voor het eerst open en sindsdien hebben al vele honderden kinderen de weg naar het centrum gevonden. Ze kunnen er terecht voor spel, plezier en onderwijs. Eindelijk een plek waar ze even kind kunnen zijn en afstand kunnen nemen van alle ellende in Gaza. Deze kinderen gaan gebukt onder al het geweld, armoede en spanning in Gaza. Het centrum verzorgde lessen in creativiteit, dans (dabka) en spel. Ook konden kinderen er bijles krijgen in vakken als Engels en Arabisch. Vooral kinderen die door alle spanningen een leerachterstand hebben opgelopen maakten hier gebruik van. Eind 2016 hebben we de deuren van het cultureel centrum echter moeten sluiten. Er was onvoldoende budget om het in stand te houden. Hoewel we dit betreuren biedt dit ook weer nieuwe kansen om de hulp in Gaza op een andere, en hopelijk nog betere, manier in te richten. We hebben ontdekt dat het hierbij niet altijd om dure hulp moet gaan maar wel om duurzame hulp. Dat zit vaak op het vlak van aandacht en contact, weten dat er mensen zijn die om je geven en je je lot aantrekken. Stichting Mirre beraadt zich op een nieuwe vorm van praktische en duurzame hulp aan kinderen in Gaza. Steun, in de vorm van financiën, maar vooral ook in de vorm van goede ideeën zijn van harte welkom.